een geweldig gravel event

event info

Privacyverklaring

Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.gravel-fondo-hageland.be (hierna “de website”) en regelt het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke informatie door Gravel Fondo Hageland (hierna “wij” of “ons”). Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en streven ernaar uw persoonlijke informatie te beveiligen en vertrouwelijk te behandelen. In deze privacyverklaring leggen we uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en met wie we deze kunnen delen. Door gebruik te maken van de website, stemt u in met de voorwaarden van deze privacyverklaring.

Verzamelde informatie

Persoonlijke informatie

Wij kunnen persoonlijke informatie verzamelen die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u zich registreert voor de Gravel Fondo Hageland, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, contact met ons opneemt of op andere wijze met ons communiceert. Deze persoonlijke informatie kan bestaan uit uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.

Gebruiksgegevens

Daarnaast kunnen we automatisch bepaalde informatie verzamelen wanneer u de website bezoekt, zoals uw IP-adres, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw bezoek en de pagina’s die u heeft bezocht. Deze informatie helpt ons om de website te beheren, te analyseren en te verbeteren.

Gebruik van informatie

Wij gebruiken de verzamelde informatie om:

  • U te voorzien van de gevraagde diensten en informatie
  • Het Gravel Fondo Hageland evenement te organiseren en uit te voeren
  • U op de hoogte te houden van nieuws, updates en aanbiedingen met betrekking tot Gravel Fondo Hageland
  • Onze website te beheren, te analyseren en te verbeteren
  • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Delen van informatie

Wij delen uw persoonlijke informatie alleen met derde partijen in overeenstemming met deze privacyverklaring en wanneer dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden. Dit kan onder meer omvatten:

  • Dienstverleners die namens ons werken en betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van het Gravel Fondo Hageland evenement
  • Overheidsinstanties of wetshandhavingsautoriteiten wanneer dit wettelijk verplicht is

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of anderszins openbaar maken aan derden voor marketingdoeleinden zonder uw toestemming.

Beveiliging van informatie

Wij nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. We maken gebruik van technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonlijke informatie te waarborgen.

Bewaren van informatie

Wij bewaren uw persoonlijke informatie zo lang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

Uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben, deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke informatie voor direct marketingdoeleinden. Neem contact met ons op via de hieronder vermelde contactgegevens om uw rechten uit te oefenen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van kracht zijn vanaf het moment van plaatsing van de herziene privacyverklaring op de website.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via:

E-mail: info@gravel-fondo-hageland.be

Laatst bijgewerkt

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14/11/2023.

DATUM
18 MEI 2024
7H30
LOCATIE
ZAAL CONCORDIA
SCHUURWEG 1
3272 TESTELT
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

20€

prijs

65 km

afstand

110 km

afstand

pasta

bij aankomst
Volg ons op instagram